privacybeleid


PRIVACYVERKLARING IMMODEX & PARTNERS BVBA
Immodex & Partners bvba, Berkenlaan 138, 8530 Harelbeke, BE0837 886 493 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Immodex & Partners bvba en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Immodex & Partners bvba verstrekt.


WAAROM IMMODEX & PARTNERS BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT
Immodex & Partners bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Immodex & Partners bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG EN WAAR IMMODEX & PARTNERS BVBA GEGEVENS BEWAART
Immodex & Partners bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.


DELEN MET ANDEREN
Immodex & Partners bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Immodex & Partners bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.

Immodex & Partners bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website wordt gehost bij Effix bvba, Groenbek 29, 8790 Waregem.

Immodex & Partners bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Immodex & Partners bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@immodex.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Immodex & Partners bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
Immodex & Partners bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Immodex & Partners bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uw bedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uw bedrijf op via:

info@immodex.be
Immodex & Partners bvba
Berkenlaan 138
8530 Harelbeke
+32 (0)56 72 25 90


HERZIEN PRIVACY POLICY
Indien dit privacy statement gewijzigd wordt, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kan bekijken.


KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).